description Alismataceae

Alisma plantago-aquatica L. 05/08/2010
Alisma